Hoeveel kunt u lenen?
Hoofdinkomen
Tweede inkomen
Hoofdsom =
Normaal €
Maximaal €
Maandelijkse hypotheeklasten
Hoofdsom (€)
Rente percentage (%)
Looptijd (jaar)
Maandelijkse lasten =
Annuďteit €
Aflossingsvrij €