Onderhandelen is een vak

 

U hebt een woning op het oog en wilt deze aanschaffen voor een zo laag mogelijke prijs. Logisch, want niet zelden kan er nog flink wat van de vraagprijs af. Iedereen die zich deskundig laat begeleiden kan zonder problemen de gelukkige eigenaar worden van een (tweede) woning in het buitenland. Maar hoe weet u of u uiteindelijk een marktconforme prijs betaalt of liefst zelfs nog minder? Het is een misvatting om tot de conclusie te komen: “De woning is waard wat een gek ervoor geeft.” Dit zou betekenen dat waarde heel moeilijk vast te stellen is en dat klopt niet.
 

U wilt achteraf niet geconfronteerd worden dat u tienduizenden euro’s of zelfs tonnen teveel hebt betaald, hetgeen in de praktijk veel voorkomt.


Sommige mensen voelen zich dan belazerd (als ze überhaupt al tot deze conclusie komen), maar juridisch gezien staat u zwak. Neem dan uw verlies en bespaar op kostbare juridische procedures of leg als lid uw casus voor aan Mondi. Menig advocaat zal vanuit een zwakke juridische positie toch het advies geven om een procedure op te starten, ondanks dat dit niet per definitie in uw belang is. Een goede advocaat attendeert u op uw (zwakke) juridische positie en een daarbij behorend objectief advies.

Als koper hebt u een verantwoordelijkheid om tot een weloverwogen aankoopbeslissing te komen. Daarnaast kan een woning (verborgen) gebreken hebben, die u als koper wellicht over het hoofd ziet, maar door een bouwkundige inspectie wel geconstateerd kunnen worden. Met een bouwkundig en taxatierapport weet u waar u aan toe bent en kunt u zich met hulp van een professionele onderhandelaar in een goede onderhandelingspositie manoeuvreren.

Als u een huis koopt en wenst te besparen op expertise van derden of met de verkeerde partij(en) in zee gaat, is het bijna onvermijdelijk dat u de hoofdprijs betaalt, los van de bijkomende emotionele en financiële gevolgen. En dat is nog steeds de praktijk, waar veel mensen zich niet van bewust zijn.

Voorbeeld

In Nederland kunt u keihard onderhandelen over de koopprijs, tot overeenstemming komen en een koopcontract tekenen om vervolgens de aankoop na drie dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
 

U tekent bijvoorbeeld een koopcontract op maandagmiddag. De bedenktijd gaat in op dinsdag om 00:00 uur. De bedenktijd geldt dan voor de volledige dinsdag, woensdag en donderdag. De bedenktijd loopt af op donderdag om 24:00 uur. De bedenktijd mag niet eindigen in het weekend. Daarnaast moeten in de bedenktijd twee dagen voorkomen die geen zaterdag, zondag of feestdag zijn.

Was u hiervan op de hoogte? Nou, in het buitenland hebt u hier niets aan, maar dient u wel te weten wat uw rechten en plichten zijn. Ieder land heeft eigen wetten en regels die zelfs per regio sterk kunnen verschillen. Een mondeling bod kan al bindend zijn en een financieringsvoorbehoud is niet vanzelfsprekend.

Geen spelletje
We zijn allemaal wel eens op vakantie geweest in een land waar het gebruikelijk is af te dingen op waren die op straat worden aangeboden. Bent u de harde onderhandelaar en verwacht u net zoveel ervaring te hebben als de verkopende partij? Ook al beantwoordt u beide vragen met ja, dan nog zal de verkoper de winnaar zijn van het ‘spel’ als het tot een transactie komt om de eenvoudige reden dat de verkoper weet wat de inkoopprijs is. Alles erom heen is een spel, waarbij ongegeneerd leugens kunnen worden gebruikt om u te verleiden.

Een huis kopen is geen spel, waarbij het minder van belang is of u de winnaar of verliezer bent. U wilt uiteindelijk tot een weloverwogen aankoopbeslissing komen, de gelukkige eigenaar worden en lang kunnen blijven genieten van uw aankoop. Met het verschil tussen vraag- en aankoopprijs kunt u het grootste voordeel behalen.

Aankoopmakelaar
Een goede aankoopmakelaar verdient zichzelf terug en meer dan dat als er een beloningsstelsel is om gemotiveerd te blijven om het onderste uit de kan te halen. In de praktijk zijn er makelaars die zich profileren als aankoopmakelaar, maar uiteindelijk door de verkopende partij betaald worden. U begrijpt dat hier al snel sprake kan zijn van belangenverstrengeling. De belangrijkste financiële prikkel voor een aankoopmakelaar is ervoor zorgdragen dat de koop tot stand komt. En als de aankoopmakelaar actief is in dezelfde regio als de verkoopmakelaar zullen ze elkaar te vriend willen houden, omdat de rollen zomaar omgedraaid kunnen worden.

Rol belangenorganisatie
Mondi bemiddelt namens haar leden, die beschikken over een Mondi lidmaatschap Plus en dat heeft zo zijn voordelen. Mondi ontvangt nooit een fee of commissie, maar wordt betaald op uurbasis of tegen een vooraf afgesproken fixed-price. Allereerst dienen we te beschikken over feitelijke informatie over de aan te kopen woning, zoals bijvoorbeeld een taxatie en/of bouwkundig rapport. Is een dergelijke rapportage niet voorhanden, dan regelt Mondi dit. Afhankelijk van de situatie bepalen we hoe we onszelf namens opdrachtgever met hulp van deskundigen in de beste onderhandelingspositie kunnen manoeuvreren. Daar zijn talloze tactieken voor. Als uit onderzoek blijkt dat een woning al jaren te koop staat tegen verschillende vraagprijzen, dan is het natuurlijk essentieel om te weten wat er op de achtergrond speelt.
Een plan van aanpak geeft inzicht in de te ondernemen stappen om zakelijk en efficiënt het onderhandelingsproces in te gaan. Niet zelden maakt Mondi gebruik van een advocaat om de onderhandeling te voeren. Dit scheelt enorm in de kosten, omdat we specifieke prijsafspraken maken met de advocaat zonder dat er een buitenproportioneel hoge commissie afgedragen hoeft te worden.

Bronnen: Mondi, Onderhandelmakelaar

Laatste nieuws


Verborgen gebreken
Onder verborgen gebreken worden verstaan de gebreken die zijn ontstaan voordat de woning is verkregen, maar die pas zichtbaar worden of waarvan pas kennis wordt genomen na de koop van het onroerend goed.

vrijdag, 13 januari, 2017
lees meer

Feliz Navidad
In Nederland vieren we kerst steeds commercieler. Het religieuze karakter ontbreekt vaak en al in oktober of november zijn de huizen en straten verlicht. Spanjaarden vieren kerstmis op een hele andere manier.

vrijdag, 16 december, 2016
lees meer

Belastingvrijstelling 65 plus
Er wordt gegarandeerd dat de ouderen een uitgebreid zorgsysteem krijgen, welke het welzijn moet bevorderen en verbeteren. Dit volgt uit de Spaanse grondwet en de regelgeving die is ontwikkeld met het oog op de bescherming van ouderen.

woensdag, 14 december, 2016
lees meer

Extra reden
De vermogensrendements-heffing gaat veranderen. Extra reden om te investeren in stenen en te verhuren.

vrijdag, 9 december, 2016
lees meer